Skip to main content

Optochtreglement

Zaterdag 1 maart 2025

Auch mitdoon? Geef dich op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Locatie: Zaal Annendaal
Voor wie: iedereen is welkom
Insjrieve: vanaaf 13 uur, of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Vertrek: 14.11 uur

Dit reglement is van toepassing op de carnavalsoptocht van K.V. ’t Winterköningske. Op onderdelen waarin dit reglement niet voorziet beslist het optochtcomité. Deze beslissing is bindend.

Algemeen

 • Het opstellen vindt plaats aan de Annendaalderweg, vanaf kruising Annendaalderweg – Kerkweg in zuidelijke richting tot aan de kerk.
 • Wagens dienen via de Annendaalderweg vanuit Putbroek en Kerkweg hun plaats van opstelling in te nemen.
 • Alle ingeschreven wagens dienen door minimaal twee begeleiders te worden begeleid. Voor deze begeleiders dienen deelnemers zelf zorg te dragen.
 • Deelnemers dienen uiterlijk 13.50 uur de opstelplaats in te nemen.
 • Tijdens het opstellen wordt per inschrijving een deelnamenummer uitgereikt. Dit dient aan de voorzijde goed zichtbaar te worden bevestigd.
 • Gedurende de opstelling, tijdens de optocht, alsmede bij de ontbinding dienen de aanwijzingen van het optochtcomité en verkeersregelaars stipt opgevolgd te worden.

De optocht

 • De optocht vertrekt om 14.11 uur.
 • Het defilé wordt afgenomen door Prins, Vorst en de Raad van Elf, op de Annendaalderweg ter hoogte van gemeenschapshuis de Annendaal. Voor het jeugdprinsenpaar wordt het defilé aan het einde van de optocht afgenomen op de Kerkweg ter hoogte van het kerkhof.
 • Ontbinding vindt plaats aan het einde van de Kerkweg bij het opdraaien van de Annendaalderweg.
 • Houdt de optocht schoon én gezellig voor iedereen! Laat voor, tijdens en na de optocht geen rommel achter. Neem alle afval mee en zorg achteraf dat dit op de juiste manier wordt weggegooid.
 • Het openlijk gebruik van alcohol en of drugs tijdens de carnavalsoptocht dient tot een minimum te worden beperkt. De vereniging volgt een NIX18 beleid. Dit geldt voor zowel in de optocht zelf als daarbuiten langs de route voor de deelnemers aan de optocht. Alcohol en drugs voor personen onder 18 jaar en bestuurders van voertuigen in de optocht is ten strengste verboden!.
 • Het is verboden om glazen en/of glas op de wagens mee te voeren. Bij gebruik tijdens de optocht van bier of fris zal dit gedronken dienen te worden uit blik of PET-verpakkingen.
 • Alle voertuigen met een grote geluidscapaciteit (decibels) dienen hun speakers niet te richten naar de trottoirzijde, maar naar de voor- of achterzijde van het voertuig. Geluidsinstallaties mogen het maximaal geluidsniveau van 85dB (A) niet overschrijden. Op aangeven van de jury en leden van K.V. ’t Winterköningske dient men het geluidsniveau direct aan te passen.
 • Het gebruik van open vuur, vuurwerk, rookbommen en dergelijke, alsmede het gebruik van licht ontvlambare goederen en/of kleding is niet toegestaan.
 • Het is niet toegestaan om projectielen af te schieten of ladingen tot ontploffing te brengen. Dit geldt ook voor een confettiekanon.
 • Vlaggen die langs de route aan lantaarnpalen hangen, blijven hangen en worden niet verwijderd en/of meegenomen.
 • Het veroorzaken van overlast door stank en/of rook is niet toegestaan.
 • Het is voor voertuigen niet toegestaan om harder dan stapvoets te rijden.
 • Het optochtcomité zal deelnemers bij niet naleving de toegang tot de optocht weigeren, dan wel hen van verdere deelname uitsluiten.

Voertuigen, rijbewijs en verzekering

 • Alle deelnemende voertuigen dienen te voldoen aan alle wettelijke en technische vereisten evenals de door hen voortbewogen aanhangwagens.
 • De technische staat van de carnavalswagens en/of voertuigen moet zodanig zijn dat de optochten veilig kunnen verlopen voor toeschouwers en deelnemers. Denk onder andere aan:
 • Wagens mogen niet hoger te zijn dan 4.00 m.
 • Wagens dienen aan de zijkanten voorzien te zijn van beschermende zijbalken, waarmee onderlopen van kinderen zoveel mogelijk te voorkomen.
 • Alle wagens waarop personen staan gedurende de optocht dienen een deugdelijke reling/afrastering te hebben om het vallen van personen te voorkomen.
 • Deugdelijke brandblussers.
 • Indien het optocht comité twijfels heeft over de technische staat van een voertuig of middel, kan het comité beslissen deelname te weigeren
 • Alle bestuurders van een auto, vrachtwagen, landbouwtrekker of motor moeten in het bezit zijn van een geldig rijbewijs dat is afgegeven voor de categorie voertuig dat door hen wordt bestuurd.
 • Alle motorrijtuigen zoals bedoeld in de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen: auto’s, bussen, vrachtwagens, landbouwtrekkers, motoren, bromfietsen en zelfrijdende voertuigen die motorisch worden voortbewogen, dienen volgens de wettelijke bepalingen tegen risico’s voor wettelijke aansprakelijkheid verzekerd te zijn .

Aansprakelijkheid

 • Deelname geschiedt geheel voor eigen rekening en risico.
 • V. ’t Winterköningske, alsmede het optochtcomité aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor door deelnemers geleden schade en/of ongevallen alsmede voor door deelnemers aan derden toegebrachte schade.
 • Iedere deelnemer dient persoonlijk tegen risico’s voor wettelijke aansprakelijkheid verzekerd te zijn
 • V. ‘t Winterköningske, alsmede het optochtcomité zullen nimmer aansprakelijk gesteld kunnen worden voor enigerlei schade als gevolg van een onvolledige controle op de naleving van dit reglement. De verantwoordelijkheid voor de naleving van dit reglement ligt bij de deelnemers zelf.

Geluids- en beeldopnamen

U stemt er zonder beperking mee in dat geluids-, foto’s en/of -video-opnamen zullen worden gemaakt en worden gebruikt voor promotiedoeleinden, waaronder publicaties via websites, brochures, social media-kanalen en persberichten.


Deze gegevens hebben we van je nodig. Voor aanvang van de optocht vragen we je ook het formulier te ondertekenen, zodat alles voor ons én jou en je groep goed geregeld is. Door je aan te melden verklaar jij en de gehele groep akkoord te gaan met dit reglement.

TIP:
Kopieer onderstaande velden, klik op de knop onderaan en plak dit overzicht in de e-mail en vul het aan. 
 • Naam van de groep:
 • Groepsgrootte:
 • Korte omschrijving uitbeelding:
 • Naam contactpersoon:
 • Telefoonnummer contactpersoon: